Önceki SayfaAna SayfaİçindekilerŞekiller ListesiDizinSonraki Sayfa

1.2. Arz Fişi Hazırlama

Atama hazırlık aşamasında atamaya esas temel bilgilerin girildiği ve makama sunulan arz fişinin hazırlandığı ekrandır (Bkz. Şekil 4).

Şekil 4 Arz Fişi Hazırlama Ekranı

Personel Bilgileri bloğundaki Atama Türü alanında bulunan liste kutusundan ne tür atama için hazırlık yapılacağı belirtilir. Daha sonra atamanın tipi değerler listesinden seçilir ya da klavyeden girilir. İstenirse belgenin türü ve evrak tarihi de girilebilir. Evrak Tarihi/No alanına Evrak Şubesi tarafından verilen evrak tarihi ve numarası, Dilekçe Tarihi/No alanına ise ilgili belgenin tarihi ve numarası girilir. Eğer yazı Valilik yazı ise İl Yazısı Trh-No alanına gelen evrağın tarih ve sayısı girilir. Görev Yeri Bilgileri bloğunda memurun eski görev yeri bilgisi girilir. Atama Türü “Kurum İçi Nakil”, “İkinci Görev”, “Vekalet Görevi” ve “Geçici Görev” olduğu zaman görev yeri bilgisi girildikten sonra İl, İlçe ve Birim bazında Standart, Çalışan ve Yatak Sy. alanları sistem tarafından otomatik olarak getirilir. Atama Türü “Açıktan Atama” ya da “Başka Kurumdan Nakil” olmadıkça Sicil No alanı boş geçilemez. Diğer atamalarda ise sistem, memur için bir sicil numarası kendiliğinden atayacaktır. Ayrıca Atama Türü “Başka Kurumdan Nakil” olan atamalar için Görev Yeri Bilgileri bloğundan Diğer Kurum alanına Ekle tuşuna basılarak sistemden, nakil olunan kurum bilgisi seçilir. Adı, Soyadı, Eski Unvanı, Eski Branşı, Talep Nedeni alanları doldurulduktan sonra sırayı, Talep Bilgileri bloğunda memurun atanmayı talep ettiği bilgilerin girildiği alan alır. Burada bulunan değerler listeleri yardımı ile memurun atanmak istediği unvan kodu ve adı, branş kodu ve adı, il kodu ve adı, ilçe kodu ve adı, kurum türü, birim kodu ve adı ve kadro derecesi bilgileri ilgili alanlara girilir. İlgili kuruma ait Standart, Çalışan ve Yatak sayısı ise sistem tarafından, genelden özele doğru bilgi girişi yapıldıkça, güncellenerek getirilir. Eğer bir kararla kişiye ait iki atama kararı çıkartılacaksa Diğer Bilgiler düğmesi ile gelen ekrandan (Bkz. Şekil 5) kişinin ilgili talebine ait ikinci görev yeri, vekalet görev yeri, ikinci görev unvanı, vekalet görev unvanı, ikinci görev kadro derecesi, vekalet görevi kadro derecesi, ihtisas unvan kodu ve adı ile ihtisas branş kodu ve adı bilgileri girilir. Kişinin tercih sayısı kadar satırlara giriş yapılır, uygun görünen için de Uygundur kutucuğu işaretlenir ve bu seçenek dikkate alınır.

Şekil 5 Diğer Talep Bilgileri Ekranı

Diğer Talep Bilgileri ekranındaki taleplerin sırası ile Talep Bilgileri bloğundaki sıra numaralarının uyumlu olduğuna dikkat ediniz.

Sistem kişinin kaç tercih hakkı olduğuna dair bir kısıtlama getirmemektedir. Bu yüzden bu tür bir kontrol, tamamı ile kullanıcının sorumluluğu altındadır.

Özel Tuşlar bloğunda:

Hizmet Süreleri düğmesi ile gelen ekranda Sicil numarası girilmiş olan memurun hizmet süre bilgileri yıl, ay, gün olarak Şekil 6’daki gibi görüntülenir.

Şekil 6 Hizmet Süreleri

Öğrenim Bilgileri düğmesi ile gelen ekranda (Bkz. Şekil 7), Atama Kararı, “Açıktan Atama” ve “Başka Kurumdan Nakil” olan memurlara ait öğrenim bilgileri girilebilir.

Şekil 7 Öğrenim Bilgileri Ekranı

Arz Fişi Dökümü düğmesi ile gelen ekrandan (Bkz. Şekil 8) Arz Fişi Dök düğmesi ile arz dökümü alınır. Döküm almadan önce eleman ihtiyacı olan birimlerin raporda çıkıp çıkmamasının belirlenmesi için ilgili seçenek radyo düğmeleri yardımı ile seçilebilir.

Şekil 8 Arz Fişi Dökümü Ekranı

Atama Kararı Oluştur düğmesi ile seçili atama türüne ait ilgili atama kararı ekranına geçilir. Atama Türü “Başka Kurumdan Nakil” olan kayıtlar için, istenen Muvafakat / Sicil özetinin olumlu olması gerekmektedir.

Yazı İşlemleri düğmesi ile gelen ekranda (Bkz. Şekil 9) ilgili arz fişine ait yazılar alınır.

Şekil 9 Yazı İşlemleri Ekranı

Bu ekranda Yazı Türü değerler listesi düğmesine basıldığında Yazı Türü Bilgileri ekranı açılır (Bkz. Şekil 10). Listeden alınacak yazı seçilerek Tamam düğmesine basılır ve Yazı İşlemleri ekranına (Bkz. Şekil 9) geri dönülür.

Şekil 10 Yazı Türü Bilgileri Ekranı

İlgili Yazı Türü satırı üzerindeyken Yazı düğmesine basıldığında yazı türünün içeriğini gösteren Yazı Başlık ve İçerik ekranı açılacaktır (Bkz. Şekil 11). Bu ekranda yazının başlık, konu, içerik, imza ve olur bilgileri görüntülenir; istenirse bu alanlarda değişiklik yapılarak Geri Dön düğmesiyle bir önceki ekrana geri dönülür.

Şekil 11 Yazı Başlık ve İçerik Ekranı

Döküm düğmesine basıldığında yazının çıktısının hangi parametrelere göre alınacağını gösteren Yazı Parametre Formu ekranı açılır (Bkz. Şekil 12).

Şekil 12 Yazı Parametreleri Bilgileri Ekranı

Ekrandaki parametreler üzerinde değişiklik yapılabilir, Baskı Önizleme / Yazdır düğmesine basılarak yazının dökümü alınabilir.

Metin düğmesine basıldığında Yazı Türü Tanım Bilgileri ekranı açılacaktır (Bkz. Şekil 13). Bu ekranda yazıya ait tanım bilgileri ve yazının içeriği bulunmaktadır. İstenirse bu parametreler değiştirilebilir.

Şekil 13 Yazı Türü Tanım Bilgileri Ekranı

Evrak Gönder düğmesine basılarak ilgili yazı numara ve tarih alınmak üzere Evrak Sistemi’ ne gönderilir.

İhtisas Bilgileri düğmesi ile gelen ekranda (Bkz. Şekil 14) kişinin ihtisas bilgileri görüntülenir. Atama Kararı “Açıktan Atama” ve “Başka Kurumdan Nakil” olan memurlara ait ihtisas bilgileri girilebilir.

Şekil 14 İhtisas Bilgileri Ekranı

İletiler düğmesi ile gelen ekrandan (Bkz. Şekil 15) Talep İşlemleri bloğunda bulunan İlgili Şube ve Yapılacak İşlem alanları kullanıcı tarafından kişinin ilgili Şubesinden istenilen Talep Bilgileri doldurulur ve yanıt beklemek üzere sisteme kaydedilir. Bu atama kararı tekrar sorgulanıp İletiler düğmesine basıldığında ilgili şube tarafından cevap yazısının yanıtlanıp yanıtlanmadığı takip edilir.

Şekil 15 İletiler Ekranı

Muvaf./Sicil Özeti İsteme düğmesi Atama Kararı “Açıktan Atama” ve “Başka Kurumdan Nakil” olan arz fişleri ve Sonuç alanı “Uygundur” seçili kayıtlar için etkindir.

Hizmet İçi Eğitim Bilgileri düğmesi ile gelen ekranda kişinin hizmet içi eğitim bilgileri görüntülenir. Atama Kararı “Açıktan Atama” ve “Başka Kurumdan Nakil” olan memurlara ait hizmet içi eğitim bilgileri girilebilir.

Adres Bilgileri düğmesi ile gelen ekranda (Bkz. Şekil 16) kişinin adres bilgileri görüntülenir. Atama Kararı “Açıktan Atama” ve “Başka Kurumdan Nakil” olan memurlara ait adres bilgileri girilebilir.


Şekil 16 Adres Bilgileri Ekranı

Sonuç alanında bulunan liste kutusundan “Uygundur” seçilirse Uygun olarak işaretlenen atama kararı yürürlüğe konulmuş olunur. Sonuç Tarihi alanına ise uygun görüldüğü tarih bilgisi girilir. Atama Kararı Oluştur düğmesi ile bir sonraki adıma geçilir. Eğer Sonuç “Uygun Değildir” olarak işaretlenmişse Red Nedeni ilgili liste kutusundan seçilir. Red Açıklaması ise isteğe bağlı olarak girilebilir.

Önceki SayfaSayfa BaşıİçindekilerŞekiller ListesiDizinSonraki Sayfa